bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

zintegrowana strategia ico

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rada Ministrów zatwierdziła część szczegółową

Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, rekomendacji raportu „Strategia Umiejętności OECD: Polska” oraz m.in. założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. W prace nad ZSU zaangażowane były ekspertki i eksperci IBE. Więcej
Spotlight on VET PL 2019 ico

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – w pigułce

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, a przygotowana została przez IBE w ramach projekty ReferNet Polska. Więcej
New TIMSS2019 Logo

Znamy raport z międzynarodowego badania TIMSS 2019

Badanie TIMSS przeprowadzono w Polsce w kwietniu i maju 2019 r. Objęto nim 4 882 uczniów z 270 oddziałów ze 149 wylosowanych szkół podstawowych. Stanowili oni reprezentatywną próbę populacji czwartoklasistów.   Więcej
neuronauka ico

Neuronauka i edukacja: przegląd interwencji i podejść edukacyjnych korzystających z osiągnięć neuronauki

Jak odkrycia nauk zajmujących się funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i umysłu mogą wpłynąć na praktykę edukacyjną? Pod patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych ukazało się polskie tłumaczenie raportu na temat neuroedukacji, które odpowiada na to pytanie.  Więcej
logo ibe ico

Podsumowanie panelu "Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse”

"Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse” – to tytuł panelu dyskusyjnego, który w dniu 2 grudnia 2020r. otworzył tegoroczne Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2020. Organizatorkami panelu były Liderki z Regionalnego Centrum ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim: dr Dorota Nawrat-Wyraz i Martyna Kruszyńska-Ostrowska. Panel był pierwszym wspólnym przedsięwzięciem partnerstwa na rzecz wdrażania ZSK zainicjowanego w regionie łódzkim. Więcej
New TIMSS2019 Logo

TIMSS 2019 – znamy wyniki międzynarodowego badania

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło dane dotyczące Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. Polscy uczniowie klas czwartych zajęli w nim 26. miejsce w matematyce i 16 w przyrodzie. Więcej

Znamy Europejski Wskaźnik Umiejętności 2020. Polska wysoko w klasyfikacji

Zdobywanie umiejętności zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest funkcjonowanie systemu kształcenia i uczenia się w danym kraju. Jednym z narzędzi monitorowania zmian w tym obszarze jest Europejski Wskaźnik Umiejętności (European Skills Index).

Chcąc zrozumieć, które systemy kształtowania i aktywacji umiejętności działają lepiej, przekładają się na bardziej adekwatne dopasowanie tych umiejętności do potrzeb i wyzwań rynku pracy oraz stymulują zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, konieczne jest spojrzenie przez pryzmat dostępnych, wiarygodnych i porównywalnych między krajami danych. 

ESI

Jednym z narzędzi monitorowania zmian w tym obszarze jest Europejski Wskaźnik Umiejętności (European Skills Index – ESI). Ułatwia on monitorowanie i porównywanie systemów umiejętności pomiędzy krajami, a tym samym może pomóc w określeniu obszarów wymagających modyfikacji i doskonalenia, tak by możliwe było zmniejszenie dysproporcji między krajami.

Europejski Wskaźnik Umiejętności

Europejski Wskaźnik Umiejętności dotyczy nie tylko samego kształtowania umiejętności (skills development), lecz także dwóch równie ważnych aspektów – ich aktywacji na rynku pracy (skills activation) oraz dostosowania w ciągu życia (skills matching). Dlatego też ESI jest wskaźnikiem złożonym i opiera się na różnorodnych danych, takich jak badanie aktywności ekonomicznej ludności Unii Europejskiej (Labour Force Survey) czy badania PISA OECD.

Wskaźnik pokazuje, jak dużo brakuje danemu systemowi umiejętności do stanu idealnego. Im wyższy wynik, tym bliżej ideału. Zastosowano tutaj skalę 0–100, gdzie wynik wzorcowy, czyli 100, wyznaczany jest na poziomie najlepszych wyników osiągniętych przez którekolwiek państwo UE-28 w ciągu siedmioletniego okresu, w oparciu o kryteria dotyczące konkretnych wskaźników. Różnica między danym wynikiem a 100 pokazuje wielkość potencjalnych udoskonaleń.

Czechy najwyżej w zestawieniu, Polska wysoko

Bazując na danych ESI 2020, system umiejętności w Polsce plasuje się na 11. miejscu, osiągając 66 punktów, co oznacza, że do stanu wzorcowego brakuje nam 34 punktów.

Najwyżej w rankingu znalazły się Czechy (77), a najniżej Włochy. Patrząc głębiej, w 3 głównych podkategoriach punktacja Polski przedstawia się następująco: kształtowanie umiejętności – 54 punkty, aktywacja umiejętności – 68, a dostosowanie umiejętności – 74 punkty. W porównaniu z wynikami ESI z lat poprzednich w Polsce obserwujemy widoczne postępy.

Więcej informacji na stronie projektu Refernet Polska.

logo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018