logoIBE

banerPL

program

   

 

I DZIEŃ 25 czerwca (środa)

10.00 - 11.00

 

Rejestracja uczestników

11.00 - 11.30

 

Otwarcie konferencji

Powitanie uczestników

dr hab. Michał Federowicz - Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

Wystąpienie honorowego gościa

Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej

 

11.30 – 12.30

 

Współczesny nauczyciel

Rola i znaczenie współczesnego nauczyciela,

Professor Päivi Atjonen, University of Eastern Finland

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (TALIS) 2013,

prof. dr hab. Rafał Piwowarski, Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

 Prowadzący sesję: dr hab. Michał Federowicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

12.30 13.30

 

Obiad

13.30 – 15.30

 

Współpraca i przywództwo w szkole

Przywództwo szkolne

Kamila Hernik, Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Relacje w gronie pedagogicznym

Karolina Malinowska, Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Prowadząca sesję: dr Dominika Walczak, Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych


Panel i dyskusja

Bożena Jolanta Lenkiewicz-Broda, Starszy wizytator ds. ewaluacji, Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Izabela Leśniewska, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty   
dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński  
Ewa Radanowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym

Moderator: Tomasz Kasprzak, Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej, Instytut Badań Edukacyjnych

Podsumowanie sesji: dr hab. Piotr Olaf Żylicz, Zespół Wczesnej Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych

15.30 – 16.00

 

Przerwa kawowa

16.00 – 18.00

 

Wizerunek nauczycieli

Nauczyciele o swojej pracy i opinie o nauczycielach

Andrzej Wichrowski, Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Rozwój kompetencji nauczycieli

Jadwiga Przewłocka, Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Prowadząca sesję: dr Dominika Walczak, Zespół Badań Nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych

Panel i dyskusja

Jerzy Bracisiewicz, Pracownia Historii, Instytut Badań Edukacyjnych
Alicja Pacewicz, Wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej
Andrzej Popławski, Członek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 65 w Warszawie
Katarzyna Warda, Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

Moderator: Marianna Hajdukiewicz, Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

 

 

II DZIEŃ 26 czerwca (czwartek)

9.00 – 11.00

 

Style pracy nauczycieli

Jak uczą nauczyciele?

Zespół Dydaktyk Szczegółowych, Instytut Badań Edukacyjnych

Dyktowanie czy samodzielne myślenie. Dylematy  w pracy dydaktycznej nauczycieli języka polskiego

dr Zofia Zasacka, Piotr Bordzoł

Podawać metodę czy pomagać w jej odkrywaniu? Rzecz o matematyce.

dr Monika Czajkowska

Czy historię trzeba opowiadać?

Jacek Staniszewski, Jakub Lorenc

Badać czy opowiadać ucząc przyrody?

dr Wojciech Grajkowski

Mówić czy rozmawiać ucząc języka obcego?

dr Dorota Campfield

Dyskusja

Prowadząca sesję: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, Zespół Dydaktyk Szczegółowych, Instytut Badań Edukacyjnych
 11.00 – 11.30  

Przerwa kawowa

 11.30 – 12.45  

Kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli

Panel  i dyskusja

prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska, Zakład Dydaktyki Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Marek Wilczyński, Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Tomasz Wroczyński, Przewodniczący Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim

Moderator: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, Zespół Dydaktyk Szczegółowych, Instytut Badań Edukacyjnych

 12.45 – 14.00  

Nauczyciel przyszłości

Panel i dyskusja

Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Beata Domerecka, Uniwersytet  Jagielloński
Wojciech Książek, wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2001,  Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego
Marek Wójcik, Zastępca Dyrektora Związków Powiatów Polskich

Moderator: dr hab. Michał Federowicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

 14.00 – 15.00  

Obiad

pdficon small

 

 

 program do pobrania

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego